ورق مشبک پانچ

//ورق مشبک پانچ

ورق مشبک پانچ

2018-03-14T11:45:33+03:30

گروه صنعتی آهن پارس توليد و توزيع کننده ورق مشبک پانچ بوده و پايه اين نوع همان ورق عمومي است و ابعاد متنوع و ضخامت هاي مختلف دارد.

ورق مشبک پانچ (سوراخ) شده و يا به صورت شبکه شبکه (مشبک) ديده مي شود.

عموما ورق پانچ (مشبک) در انواع زير موجود است :

ورق پانچ (مشبک) گالوانيزه (سفيد)) => ضخامت بين ۰/۲۲ ميليمتر تا ۸ ميليمتر)

ورق پانچ (مشبک) نورد سرد (روغني)=>( ضخامت بين ۰/۵۰ ميلي متر تا ۱/۵ ميليمتر)

ورق پانچ (مشبک) نورد گرم (سياه)=>( ضخامت بين ۲ ميليمتر تا ۲۰۰ ميليمتر (و حتي بالاتر ! (

نکته مهم در مورد ورق هاي پانچ (مشبک) بعد از ضخامت و طول و عرض ورق چشمه ورق پانچ (مشبک) يا همان اندازه سوراخ هاست؛

چشمه ورق پانچ غالباً با واحد ميلي متر بيان مي شود و به مضرب قطر دايره سوراخ اطلاق مي گردد.

 

 

براي مثال اگر شما به يک ورق گالوانيزه ۲متر در يک متر سوراخ سوراخ شده با قطر هر سوراخ ۸ ميلي متر نياز داشته باشيد بايد از فروشنده کالاي زير را درخواست کنيد :

پانچ سفيد کوتاه چشمه۸

به همين سادگي !

ورق پانچ رنگی

ورق پانچ رنگی

ابعاد فيزيکي ورق پانچ

ورق هاي پانچ به صورت کلي در سايز ۱*۲ متر توليد مي شوند ولي با بررسي درخواست مشتري مي توان آن ها را در ساير ابعاد نيز توليد و عرضه کرد.

ضخامت ورق هاي پانچ بين نيم ميلي متر تا ۸ ميلي متر مي باشد.

که براي سايز هاي بالاتر نيز ندرتا قابل انجام مي باشد.

جنس ورق پانچ / جنس ورق مشبک

ورق هاي پانچ يا مشبک را مي توان از ورق هاي روغني ، ورق گالوانيزه ،ورق آلومينيوم ،ورق سياه ،ورق استيل، ورق رنگي ورق مسي ، ورق کامپوزيت و ….

همانطور که از اسم آن مشخص است پایه این نوع کالا   همان ورق عمومی است .( که ابعاد طولی و عرضی متفاوت؛ و ضخامت های مختلف دارد.)

که پانچ (سوراخ) شده و یا به صورت شبکه شبکه (مشبک) دیده می شود.

عموما ورق پانچ (مشبک) در انواع زیر موجود است :

ورق پانچ (مشبک) گالوانیزه (سفید)) => ضخامت بین ۰/۲۲ میلیمتر تا ۸ میلیمتر)

ورق پانچ (مشبک) نورد سرد (روغنی)=>( ضخامت بین ۰/۵۰ میلی متر تا ۱/۵میلیمتر)

ورق پانچ (مشبک) نورد گرم (سیاه)=>( ضخامت بین ۲ میلیمتر تا ۲۰۰ میلیمتر (و حتی بالاتر ! (

نکته مهم در مورد ورق های پانچ (مشبک) بعد از ضخامت و طول و عرض ورق چشمه ورق پانچ (مشبک) یا همان اندازه سوراخ هاست؛

چشمه ورق پانچ غالباً با واحد میلی متر بیان می شود و به مضرب قطر دایره سوراخ اطلاق می گردد.

برای مثال اگر شما به یک ورق گالوانیزه ۲متر در یک متر سوراخ سوراخ شده با قطر هر سوراخ ۸ میلی متر نیاز داشته باشید باید از فروشنده کالای زیر را درخواست کنید :

پانچ سفید کوتاه چشمه۸

به همین سادگی !

ابعاد فیزیکی ورق پانچ

ورق های پانچ به صورت کلی در سایز ۱*۲ متر تولید می شوند ولی با بررسی درخواست مشتری می توان آن ها را در سایر ابعاد نیز تولید و عرضه کرد.

ضخامت ورق های پانچ بین ۲۲/۰ میلی متر تا ۲ میلی متر می باشد.

که برای سایز های بالاتر نیز قابل انجام می باشد.

جنس ورق پانچ / جنس ورق مشبک

ورق های پانچ یا مشبک را می توان از ورق های روغنی ، ورق گالوانیزه ،ورق آلومینیوم ،ورق سیاه ،ورق استیل، ورق رنگی ورق مسی ، ورق کامپوزیت و …. تولید کرد.

جدول وزنی ورق پانچ

 

 

ردیف

جنس ورق

طول

عرض

ضخامت

حدود وزن

۱

گالوانیزه

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۱۵

۲

روغنی

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۱۵

۳

آلومینیوم

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۵

۴

استیل

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۱۵

۵

رنگی

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰٫۵

۷

۶

گالوانیزه

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰٫۵

۷

۷

روغنی

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰٫۵

۷

۸

آلومینیوم

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰٫۵

۳

۹

استیل

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۰٫۵

۷

۱۰

سیاه

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۱۵

۱۱

سیاه

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۲

۳۱

 

 

تلفن تماس

۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۴-۶

t.me/ahanpars

ثبت ديدگاه