تیرآهن ( GIRDER ) یکی از مهم ترین نوع پروفیل در صنعت ساختمان سازی به شمار می رود.

انواع تیرآهن معمولی دو نوع می باشد که با علامت های اختصاری  I و NP 

و تیرآهن بال پهن نیز با علامت H و یا IPB نوشته می شود که ارتفاع و بال آن مساوی می باشد.

تیرآهن ها سه دسته هستند:

  • تیرآهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
  • تیرآهن INP (استاندارد چین و روسیه )
  • تیرآهن IPB
  • تیرآهن معمولی و استاندارد I

 

منظور از بال و جان انواع تیرآهن در عکس زیر مشخص است.

سایز تیرآهن

توضیحات:

  • تیرآهن IPE  (نیم پهن) :                                                                                                                                     این تیرآهن ها در ایران و کشور های اروپایی تولید می شود و شکل آن ها مانند I می باشد ،

همچنین ضخامت بال های آن هم تغییر پذیر نمی باشد.

شباهت زیادی با INP دارد با این تفاوت که ضخامت جان آن کمتر و عرض بال آن از نوع معمولی بیشتر است.

علامت اختصاری نوع نیم پهن را با  IPE نشان می دهند.

 

تیرآهن نیم پهن

 

  • تیرآهن INP ( اروپایی ):                                                                                                                                         

اغلب این تیرآهن ها در بازار های چین و روسیه تولید و عرضه می شوند.

این تیرآهن ها مانند I هستند .

از ویژگی های بارز آن ها ،نازکی بال ها در ابتدای تیرآهن و ضخیم شدن به مرور آن در انتها می باشد.

 

تیرآهن اروپایی

 

  • تیرآهن IPB (بال پهن یا هاش ):

تیرآهن عریض یا بال پهن به شکل H می باشد که طول آن نسبت به تیرآهن IPE بزرگ تر است.

هنگامی که کلمه ی لاتین V در کنار نام تیرآهن قرار میگیرد ( IPBV )، به معنای آن است که تیرآهن سنگین وزن می باشد، و هرگاه که حرف L در کنار نام تیرآهن قرار بگیرد به این معناست که تیرآهن سبک وزن است.

 

تیرآهن بال پهن

تیرآهن لانه زنبوری چیست؟

دلیل اسم گذاری این نوع تیرآهن به این دلیل است که :

شکل گیری تیرها پس از عملیات ( بریدن و جوش دادن) و تکمیل پروفیل به شکل لانه زنبور و شش ضلعی است.

این گونه تیرها در طول خود ، حفره های توخالی (در جان )دارند که به لانه ی زنبور شبیه می باشد.

دلیل ساخت تیرآهن لانه زنبوری:

هدف از ساخت تیرهای لانه زنبوری این است که:

تیر توان خمشی بیشتری را با یک خیز (تغییر شکل ) نسبتا کم و وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده ی شبیه به آن تحمل کند.

ارتفاع پروفیل 18 را که دارای 18 سانتی متر ارتفاع می باشد را می توان تا 27 سانتی متر بیشتر کرد.

 

تیرآهن لانه زنبوری

 

ابعاد انواع تیرآهن:

تیرآهن INP :

اندازه ی این محصول به این گونه است که طول با علامت اختصاری m مشخص می شود و بین 8 تا 16 متر است .

ارتفاع را با حرف h نشان می دهند که به ترتیب 80 ، 100 ،120 تا 600 میلی متر ارتفاع دارد.

عرض را با علامت b نشان می دهند که در عرض های متفاوتی مانند 42، 50 ،58 تا 215 میلی متر تولید می شود.

اگر بر روی یک تیرآهن INP16 حک شده بود به این معناست که

این نوع محصول از نوع تیرآهن معمولی است و ارتفاع 16 سانتی متر دارد.

تیرآهن ( IPE ) نیم پهن:

این محصول 8 تا 18 متر طول دارد ، ارتفاع آن بین 80، 100 تا 600 متغیر می باشد و

عرض آن از 46 میلی متر شروع می شود تا 220 میلی متر ادامه دارد.

تیرآهن لانه زنبوری ( CNP ) :

طول آن بین 12 تا 18 متر است و ارتفاع از 80 میلی متر تا 300 میلی متر ادامه دارد.

اگر بر روی تیرآهن لانه زنبوری CNP18 مشاهده کردید به این معناست

که از تیرآهن نرمای 18 استغاده شده است ولی ارتغاع این محصول 27 سانتی متر است. 

برای محاسبه ی ارتفاع ، نمره ی 18 تیرآهن نرمال باید در عدد 1.5 که برای این تیرآهن و سوراخ های آن در نظر گرفته شده ضرب کرد.

 

 کاربرد :

از تیرآهن INP که آن را با نام های مختلف مانند تیرآهن نرمال یا پروفیل نرمال می شناسند ،در ساخت ستون و خرپاها استفاده می کنند.

Rate this post