آخرین اخبار

Home/آخرین اخبار

آموزش محاسبه وزن با دانستن مساحت و چگالی

آموزش محاسبه وزن: با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است. #چگالی آهن =7/86 (که بهتر است 8 در نظر گرفته شود) چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، رنگی، روغنی نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم 8 در نظر گرفته شود. حال...

بازار مسکن در ایران (آهن پارس)

?با توجه به وضعیت فعلی بازارمسکن در ایران، خرید خانه مناسب‌تر است یا اجاره خانه؟? ??یکی ازمهمترین نیازهای هر شهروندی تامین ملک و سرپناه برای خود می باشد. شاید شما هم از افرادی باشید که به دنبال خرید یا اجاره خانه هستید و با توجه به وضع فعلی بازار ملک در ایران، نمیتوانید تصمیم مناسبی را اتخاذ کنید.? .