گروه آهن پارس تولید و توزیع توری مرغی گالوانیزه و همچنین توری مرغی پلاستیکی عرض 1.20 * 30متر طول (36 مترمربع)

چشمه 1.5 در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و …

توری مرغی گالوانیزه عرض 1.20* طول 45 متر(54 مترمربع) چشمه 3/4

توری مرغی ملقب به نام تجاری HEXA GONAL WIRE MESH می باشد و نام توری مرغی یعنی یک رول توری به طول 45 متر.
این توری ها بر اساس گرم و سرد بودنٍ، ایرانی و خارجی بودن و نوع چشمه طبقه بندی می شوند.
چشمه های متداول 1/2 و 3/4 و ½1 می باشد و خوانده می شود یک دوم اینچ. (یک اینچ 5 سانت می باشد)

نوع چینی آن غالبا سرد و نوع ایرانی آن هم می تواند سرد و هم می تواند گرم باشد.
شرکت آهن آلات شه دوست وارد کننده نوع چینی این محصول است و به تور مستقیم نوع ایرانی توری مرغی را تولید و پخش می نماید.

توری

ابعاد چشمه ها

چشمه 3/4:
شایعترین چشمه کاربردی آن چشمه 4/3 است و بطوری که اگر در بازار داخلی فقط بگویید توری مرغی منظور شما به چشمه 4/3 تعبیر می شود.

سایز 90 سانتی:

نوع چینی 5 الی 5/5 کیلوگرم و نوع ایرانی 7 الی 8 کیلوگرم است و طول آن 45 متر است و 40/5 متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن است.

سایز 120 سانتی:

نوع چینی 7 الی 7/5 کیلوگرم و نوع ایرانی 9 یا 10 کیلوگرم است و طول آن 45 متر است و 54 متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن است.
سایز 150 سانتی:

نوع چینی 9 الی 9/5 کیلوگرم و نوع ایرانی 9/5 الی 10 کیلوگرم است و طول آن 45 متر است و 67/5 متر مربع مساحت پوششی یک طاقه آن است.
چشمه 1/2:

بعد از چشمه “3/4 شایعترین کاربرد را دارد. چشمه آن ریزتر از “3/4 است – حدود یک سانت – و به همین دلیل نام دیگر آن توری فنچیمی باشد.

نوع چینی آن سرد و نوع ایرانی آن گرم است.

این توری در سایز 90 سانت و 120 سانت موجود می باشد.
چشمه ½1:

منظور از چشمه “1/2و1 همان چشمه 4 سانت میباشد

.این توری چشمه درشت و سیم نازک دارد.از ارزان ترین توریها به شمار می آید.
ابعاد آن عرض 150 سانت و 180 سانت است.

چشمه ½1:
منظور از چشمه “1/2و1 همان چشمه 4 سانت میباشد.

این توری چشمه درشت و سیم نازک دارد.از ارزان ترین توریها به شمار می آید.
ابعاد آن عرض 150 سانت و 180 سانت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02166142336-02166142335-02166142334 تماس حاصل فرمایید .

t.me/ahanpars

5/5 - (1 امتیاز)