نمونه پروژه ها

Home/نمونه پروژه ها

نمونه پروژه انجام شده شهرستان تنکابن از ورق طرح سفال

نمونه پروژه انجام شده شهرستان تنکابن از ورق طرح سفال ژنوا قهوه ای رنگ با ضخامت 0.50 میل در 1.25متر که بیشترین مصرف را نسبت به دیگر محصولات مصرفی داخل پروژه دارند . نمای پیشانی یا همان فلاشینگ نما سه پله که از ورق 1 میل روغنی تولید و بعد از نصب بر روی کار رنگ