تولید تیزه در انواع طرح ها و ضخامت ها

تولید تیزه گروه صنعتی آهن پارس با در نظر داشتن نیروی متخصص در امر [...]