محصولات

/محصولات

قیمت میلگرد

انواع میلگرد از لحاظ ظاهری میلگرد ساده میلگرد آجدار میلگرد های تولید شده بصورت ساده و آجدار میباشند که در نوع آجدار، آج ها بصورت عرضی بوده و در سرتاسر میلگرد نمایان میباشد. آج ها، انواع مختلفی دارد. انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی: میلگرد A1 میلگرد A2 میلگرد A3