Project Description

گروه صنعتی آهن پارس

ورق های شیروانی با طرح های متفاوت در بازار ورق های رنگی قابل عرضه می باشد.
هر کدام از این نوع فرم ها در سقف ها و دیواره های ساختمان به طور متفاوت با توجه به موقعیت ساختمان ها، رنگ نما و نیز سلیقه ی مصرف کننده قابل استفاده می باشد.
مصرف کننده باید در استفاده از طرح ها دقت داشته باشد و در صورت عدم آگاهی از کارکرد طرح ها ممکن است دچار خسران گردد. به طور مثال در سقف هایی که شکستگی زیاد دارد استفاده از ورق های طرح سفال خصوصا مناطق باران خیز پیشنهاد نمی شود یا اندازه ی مفید ورقها بستگی به طرح آنها دارد که ممکن است در عرض ورقهای صاف تاثیرگذار باشد.
به هرحال طرح های موجود ورق های شیروانی بشرح ذیل می باشد:  طرح سفال_ ژنوا_ پرچین_ سینوسی_ ذوزنقه و شادولاین که عرض هرکدام از اینها متفاوت می باشد.

با توجه به مطالب بالا به نظر می رسد در اجرای طرح های ساختمانی با استفاده ار ورق های فرم شده اخذ نظرات مشاورین خبره در جلوگیری از زیان های احتمالی ضروری می باشد.

منتظر پیام های تخصصی بعدی گروه صنعتی آهن پارس باشید.