نبشی آهنی

گروه آهن پارس تهیه و توزیع کننده نبشی مورد نیاز مصرفی مشتریان عزیز در ابعاد و اندازه های متفاوت میباشد . نبشي ها به دو صورت توليد مي شوند توضیحات : نبشي پرسي ، نوعي نبشي است که ابتدا به صورت يک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق ، خم شده و به شکل نبشي درمي آيد . نبشي فابريک ، از همان اول پروسه توليد ، به شکل نبشي ، از خط توليد خارج مي شود . نبشي ها با دو مشخصه شناخته مي شوند :