تولید انواع نبشی های فلزی از ضخامت 0.20 الی 4 میل

گروه صنعتی آهن پارس تولید کننده و توزیع کننده نبشی پرسی مورد نیاز مصرفی [...]