تجهیزات سقف شیروانی و محصولات مصرفی برای اجرای آن

امروزه اکثر ساختمان های مسکونی ، تجاری و صنعتی نیاز به پوششی کاربردی و زیبا دارند. از این رو از گذشته ای نه چندان دور بنا ها از سطوح شیبدار موسوم به شیروانی استفاده می کردند. سقف های شیروانی امروزه کاربردهای گسترده تری پیدا کرده اند ، از سردر یک منزل مسکونی گرفته تا سقف یک سوله بزرگ صنعتی! برای ساختن یک سقف شیروانی به مصالح خاصی نیاز هست.از جمله مهم ترین مصالح ساختمانی برای ساخت یک سقف شیروانی می توان به ورق پوشش اشاره کرد.