لچکی

لچکی ورق های مثلثی شکلی هستند که کاربرد آنها در اتصالات می باشد و [...]