اجرای سقف شیروانی

Home/Tag: اجرای سقف شیروانی

آموزش محاسبه وزن با دانستن مساحت و چگالی

آموزش محاسبه وزن: با دانستن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است. #چگالی آهن =7/86 (که بهتر است 8 در نظر گرفته شود) چگالی سایر فلزات مانند گالوانیزه ، رنگی، روغنی نیز همان چگالی آهن است که توصیه می کنم 8 در نظر گرفته شود. حال...