ورق روغنی چیست؟

نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای   وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است.

ورق های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد (تولید) می شوند.

نورد سرد (ورق روغنی )

نورد گرم (ورق سیاه )

نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.

ورق روغنی چیست

 ورق روغنی در واقع اصطلاح عامیانه ورق هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند. در این فرآیند ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند.

در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود.

ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می شوند:

*ورق های معمولی (مانند  ST12)

*ورق های نیمه کشش (مانند  ST13)

*ورق های فوق کشش(مانند  ST14)

 ورق های روغنی به طور کلی و استاندارد از ضخامت 30 صدم میلی متر الی 3 میلی متر تولید می شوند و دارای دو عرض استاندارد 100 سانتی متر و 125 سانتی متر هستند.

ورق روغنی چیست

ورق های روغنی ای که در بازار ایران پرکاربرد تر هستند را شرکت های فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت هفت الماس ، و شرکت فولاد غرب تولید می نمایند.

و در مورد ورق های روغنی خارجی نیز معمولا ورق های روس و قزاق پرکاربرد و همچنین در بازار موجود هستند.

ورق های نورد سرد (ورق روغنی ) پایه تولید ورق های گالوانیزه (ورق سفید) هستند.

در ضمن ورق های رنگی گالوانیزه (ورق رنگی ) از ورق گالوانیزه تولید می شود. پس صراحتا می توان نتیجه گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق های نورد سرد (روغنی ) هستند.

ورق های روغنی یا نورد سرد دارای وزن استاندارد ویژه هستند که تقریبا با آهن معمولی یکسان می باشد.

ورق روغنی

جدول زیر حدود وزن ورق های نورد سرد (ورق روغنی ) را نشان می دهد:

ردیف

طول (میلیمتر)

عرض(میلیمتر)

ضخامت (میلی متر)

وزن(کیلوگرم)

1

2000

1000

30 صدم

5

2

2000

1000

40 صدم

6

3

2000

1000

50 صدم

8

4

2000

1000

1

16

5

2000

1000

2

32

6

2000

1000

3

48

محصولات سرد نوردیده

استاندارد

کاربرد

DIN

JIS

AFNOR

BS

SAE/ AISI

ASTM

UNI

EURO NORM

EN

ISIRI

وازم خانگی ، بدنه اتومبیل ، کششی

(1623-1)
St 12
St 13
St 14

(G 3141)
SPCC
SPCD
SPCE

A36-401)
C
E
ES

(1449-1)

CRSP 4
CRSP 3
CRSP 1

1008
1006

A366
A 619
A 620

(5866)
Fe P01
Fe P02
Fe P03

(130)
Fe P01
Fe P02
Fe P03
Fe P04

(10130)
DC01
DC03
DC0C

(استاندارد ملی5723)
ورق سرد 1
ورق سرد 2
ورق سرد 3
ورق سرد 4

لعابکاری

EK 2
EK 4

EME

CRSP 3VE

1008

Fe P02

Fe P01

لوله مبلی

(1623-1)
St 12

SPCC

C

CRSP 4

Fe P01

Fe P01

رادیاتور سازی ، بشکه سازی

St 12
St 13

SPCC
SPCC

C
E

CRSP 4
CRSP 3

1008

A 366
A 619

Fe P01 Fe P02

Fe P01 Fe P02

(1623-2) St 37-3G
St 37-3G

(A 611)
GRADE 8
GRADE C
GRADE D1
GRADE D2

(7958)
Fe 330
Fe 360
Fe 410

استاندارد ملی
5732
ورق سرد 220
2,3
ورق سرد 250
2,3