قیمت میلگرد

2020-07-09T18:24:57+04:30

قیمت انواع میلگرد را می توانید اینجا مشاهده کنید.

راه های ارتباطی ما :

شماره تماس :۰۹۱۲۷۰۳۱۱۶۱ – ۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۴ -۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۶

تلگرام ما :

t.me/ahanpars

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد میانه 

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان

 

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد شاهین بناب 

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم10520 تومان
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم10400 تومان
3 12 شاخه آجدار A2 کیلوگرمتماس بگیرید
4 8 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
7 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
8 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
9 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
10 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
11 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
12 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
13 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان
14 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10250 تومان

 

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان 

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم10700 تومان
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم10600 تومان
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10400 تومان

 

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد راد همدان

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم10745 تومان
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم10625 تومان
3 8 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
4 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
5 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10445 تومان
6 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10395 تومان
7 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10395 تومان
8 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10395 تومان
9 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10395 تومان
10 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10395 تومان
11 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10425 تومان
12 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10425 تومان
13 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10515 تومان

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 10
شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10020 تومان
3 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9850 تومان
4 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9850 تومان
5 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9850 تومان
7 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9850 تومان
8 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید
9 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9850 تومان
10 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرمتماس بگیرید

 

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد بافق یزد 

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A3 کیلوگرم10700 تومان
2 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10350 تومان
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9980 تومان
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9820 تومان
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9820 تومان
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9700 تومان
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9700 تومان
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9700 تومان
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9700 تومان
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9700 تومان
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9700 تومان

 

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد هشترود 

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم10400 تومان
2 10 شاخه آجدار A2 کیلوگرم10300 تومان
3 12 شاخه آجدار A2 کیلوگرم10300 تومان
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10100 تومان
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10100 تومان
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10100 تومان
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10100 تومان
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم10100 تومان

 

 

بروز رسانی: پنجشنبه ۱۹ تیرماه

قیمت میلگرد پرشین فولاد 

ردیف سایز حالت آنالیز واحد قیمت
1 8
شاخه آجدار A2 کیلوگرم10010 تومان
2 10 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9910 تومان
3 12 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9860 تومان
4 14 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9810 تومان
5 16 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9810 تومان
6 18 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9810 تومان
7 20 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9810 تومان
8 22 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9810 تومان
9 25 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9810 تومان
10 28 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9860 تومان
11 32 شاخه آجدار A3 کیلوگرم9860 تومان

 

انواع میلگرد از لحاظ ظاهری

میلگرد ساده

میلگرد آج دار

میلگرد های تولید شده بصورت ساده و آج دار میباشند که در نوع آج دار، آج ها بصورت عرضی بوده و در سرتاسر میلگرد نمایان میباشد. آج ها، انواع مختلفی دارد.

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی:

میلگرد A1

میلگرد A2

میلگرد A3

 

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی:

میلگرد ساده

میلگرد  ۲۴۰ (میلگرد ساده)

میلگرد آج ۳۴۰   – میلگرد آج دار مارپیچ

میلگرد آج ۴۰۰   – میلگرد آج دار جناقی

میلگرد آج ۵۰۰   –  میلگرد آج دار مرکب

در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

نکته: وقتی نام میلگرد A2  را میشنوید بدانید که منظور همان میلگرد آج ۳۴۰” میباشد و منظور از میلگردA3″ ، همان میلگرد آج ۴۰۰” میباشد که فقط نام ها ثابت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملا متفاوت میباشد.

روش تشخیص میلگرد آج ۳۴۰” و میلگرد آج ۴۰۰” به چه صورت میباشد؟

در آج ۳۴۰” ، آج ها با زاویه ۴۵ درجه و بصورت مارپیچی میباشد. برای درک بهتر، میله ای را در نظر بگیرید که نخی به دور آن با زاویه ۴۵ درجه پیچیده شده است. در آج ۳۴۰” هم این گونه است. ولی در آج ۴۰۰” زاویه آج ها ۴۵ درجه است ولی اگر از روبرو به میلگرد نگاه کنید، آجها بصورت جناقی (هفت و هشت) میباشد.

 میلگرد a2و a3– میلگرد آج دار

میلگردهایa2 وa3، جزو میلگردهای آج دار بازار هستند که در ساختمان سازی کاربرد دارند.

مشخصات میلگرد A2 آج دار:

میلگردA2، بعنوان یک میلگرد آج دار میباشد که تنش جاری آن برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد، نسبتا نرم بوده و نسبت به نوعA1، تردتر میباشد. آج های آن بصورت موازی و فنری شکل است. برای مصارف ساختمانی ، علی‌الخصوص خاموت زنی بسیار مناسب میباشد.

مشخصات میلگرد A3 آج دار:

تنش جاری آن ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد و تنش گسیختگی آن برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. تغییر شکل نسبی پلاستیکی آن ۱۴ درصد بوده و بطور کلی میلگردی ترد است و برای ساختمان مناسب میباشد. آج های آن به شکل جناقی (هفت و هشت) میباشد. در مکان هایی که سازه با تغییر شکل مواجه است، این میلگرد مناسب نبوده و عملیات جوشکاری در آن ممنوع میباشد.

 خواص مکانیکی میلگردها – تست کرنش و کشش و خمش

خواص مکانیکی میلگردها در آزمایشگاه ها مشخص میشود. در آزمایشاتی تحت عنوان “کشش” و “خمش

تنش تسلیم

حداکثر نیرویی است که به میلگرد وارد میشود و میلگرد دچار تغییر شکل دائمی نمی شود.

اگر مقدار نیرو افزایش یابد، میلگرد بحالت اولیه بر نمیگردد و برای همیشه تغییر شکل میدهد.

خاصیت برگشت پذیری را “خاصیت الاستیکه” و خاصیت برگشت ناپذیری را “خاصیت پلاستیک” مینامند.

در طراحی ها، ملاک انتخاب میلگرد، مقدار تنش تسلیم میباشد.

به همین خاطر است که بخاطر همین خاصیت بسیار مهم، مقدار تنش تسلیم در نامگذاری میلگردها سهیم است.

مثلا وقتی می گوییم که “میلگرد آج ۳۴۰” ، بدین معناست که حداقل تنش تسلیم این میلگرد، ۳۴۰ مگاپاسکال(MPA) میباشد. مقدار تنش تسلیم، در آزمون کشش مورد سنجش قرار میگیرد.

نام های دیگر “تنش تسلیم” ، عبارتند از: استحکام تسلیم ، مقاومت روانی ، Yield Strength ، که همه معرف ۱ خاصیت در میلگرد میباشند.

مقاومت کششی

مقاومت کششی، بیشترین نیروی کششی است که جسم قبل از شکست تحمل میکند. واحد آن، “پوند بر اینچ مربع” میباشد.

خاصیت مقاومت کششی میلگردها را میتوان با عملیاتی همچون آلیاژ کاری، سرد کاری، و یا عملیات حرارتی افزایش داد.

عبارات متشابهی که برای مقاومت کششی بکار گرفته میشود عبارتند از: استحکام کششی –تاو کششی– Tensie Strength . که همگان معرف ۱ خاصیت میباشند.

در آزمون کشش و ازدیاد طول نسبی، میزان انعطاف پذیر بودن و یا شکننده بودن میلگرد مشخص میشود.

وزن هر شاخه میلگرد ۱۲ متری با توجه به استاندارد جهانی (استاندارد دین) محاسبه شده است.

وزن میلگرد ۱۲ متری

سایز میلگرد (mm) وزن شاخه ۱۲ متری میلگرد (Kg)
۸ ۵
۱۰ ۸
۱۲ ۱۱
۱۴ ۱۵
۱۶ ۱۹
۱۸ ۲۴
۲۰ ۳۰
۲۲ ۳۶
۲۵ ۴۷
۲۸ ۵۸
۳۲ ۷۶
۳۶ ۹۶

دیگر خدمات گروه صنعتی آهن پارس

/طراحی،مشاوره،تولید و اجرای انواع سقف های شیروانی
/خدمات برش،خمکاری و فرمینگ انواع ورق فلزی
/تهیه و توزیع انواع ورقهای فلزی (سیاه،روغنی،آج دار،گالوانیزه،رنگی و پانچ)
/توزیع کننده انواع عایق پشم شیشه،پشم سنگ، توری مرغی ، پیچ سر مته ای و ملزومات شیروانی
/تولید فلاشینگ های نما،بام،پنجره و…
/تهیه و توزیع کننده انواع آهن آلات(قوطی و پروفیل،نبشی و سپری،میلگرد و تیرآهن)

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های ۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۶-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۵-۰۲۱۶۶۱۴۲۳۳۴ تماس حاصل فرمایید .

t.me/ahanpars

 

 

ثبت ديدگاه