آخرین اخبار : 

تولید انواع ورقهای موج دار شیروانی

طراحي و اجرای سقف شيرواني

سقف شیروانی آهن پارس طراحي ، مشاوره ، توليد و اجراي انواع سقف هاي شيرواني در ابعاد 1.25 و 100 و به طول دلخواه انجام مي گيرد خدمات برش، خمکاري و فرمينگ انواع ورق هاي فلزي خدمات برش و خمکاري از ورق 0.30 الي 3 ميل