آخرین اخبار : 

پشم شیشه

پشم شیشه

پشم شیشه انواع پشم شیشه : 1- پشم شیشه 1 اینچ (2.5 سانت)که در عرض 1.20 در طول 20 متر می باشد . 2- پشم شیشه 2 اینچ( 5 سانت) که عرض 1.20 در طول 15 متر می باشد