ورق روغنی

2016-12-27T12:19:28+03:30

ورق روغنی

ورق روغنی چیست؟

نامگذاری ورق های روغنی را اصطلاحی عامیانه و بر مبنای   وضعیت ظاهری این نوع ورق شکل داده است.

ورق های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد (تولید) می شوند.

نورد سرد (ورق روغنی )

نورد گرم (ورق سیاه )

نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.

 ورق روغنی در واقع اصطلاح عامیانه ورق هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید می شوند. در این فرآیند ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند. در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود. ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می شوند:

*ورق های معمولی (مانند  ST12)

*ورق های نیمه کشش (مانند  ST13)

*ورق های فوق کشش(مانند  ST14)

 ورق های روغنی به طور کلی و استاندارد از ضخامت ۳۰ صدم میلی متر الی ۳ میلی متر تولید می شوند و دارای دو عرض استاندارد ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر هستند.

ورق های روغنی ای که در بازار ایران پرکاربرد ترند را شرکت های فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت هفت الماس ، و شرکت فولاد غرب تولید می نمایند. و در مورد ورق های روغنی خارجی نیز معمولا ورق های روس و قزاق پرکاربد و همچنین در بازار موجود هستند.

ورق های نورد سرد (ورق روغنی ) پایه تولید ورق های گالوانیزه (ورق سفید) هستند.

در ضمن ورق های رنگی گالوانیزه (ورق رنگی ) از ورق گالوانیزه تولید می شود. پس صراحتا می توان نتیجه گرفت که پایه تولید ورق رنگی نیز همین ورق های نورد سرد (روغنی ) هستند.

ورق های روغنی یا نورد سرد دارای وزن استاندارد ویژه هستند که تقریبا با آهن معمولی یکسان می باشد.

جدول زیر حدود وزن ورق های نورد سرد (ورق روغنی ) را نشان می دهد:

ردیف

طول (میلیمتر)

عرض(میلیمتر)

ضخامت (میلی متر)

وزن(کیلوگرم)

۱

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۳۰ صدم

۵

۲

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۴۰ صدم

۶

۳

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۵۰ صدم

۸

۴

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۱

۱۶

۵

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۲

۳۲

۶

۲۰۰۰

۱۰۰۰

۳

۴۸

محصولات سرد نوردیده

استاندارد

کاربرد

DIN

JIS

AFNOR

BS

SAE/ AISI

ASTM

UNI

EURO NORM

EN

ISIRI

وازم خانگي ، بدنه اتومبيل ، کششي

(۱۶۲۳-۱)
St 12
St 13
St 14

(G 3141)
SPCC
SPCD
SPCE

A36-401)
C
E
ES

(۱۴۴۹-۱)

CRSP 4
CRSP 3
CRSP 1

۱۰۰۸
۱۰۰۶

A366
A 619
A 620

(۵۸۶۶)
Fe P01
Fe P02
Fe P03

(۱۳۰)
Fe P01
Fe P02
Fe P03
Fe P04

(۱۰۱۳۰)
DC01
DC03
DC0C

(استاندارد ملي۵۷۲۳)
ورق سرد ۱
ورق سرد ۲
ورق سرد ۳
ورق سرد ۴

لعابکاري

EK 2
EK 4

EME

CRSP 3VE

۱۰۰۸

Fe P02

Fe P01

لوله مبلي

(۱۶۲۳-۱)
St 12

SPCC

C

CRSP 4

Fe P01

Fe P01

رادياتور سازي ، بشکه سازي

St 12
St 13

SPCC
SPCC

C
E

CRSP 4
CRSP 3

۱۰۰۸

A 366
A 619

Fe P01 Fe P02

Fe P01 Fe P02

(۱۶۲۳-۲) St 37-3G
St 37-3G

(A 611)
GRADE 8
GRADE C
GRADE D1
GRADE D2

(۷۹۵۸)
Fe 330
Fe 360
Fe 410

استاندارد ملي
۵۷۳۲
ورق سرد ۲۲۰
۲,۳
ورق سرد ۲۵۰
۲,۳

ثبت ديدگاه

Call Now Button